Organizatorzy Pikniku Historycznego - Napoleoniada 2016 informują, że wszystkie osoby, instytucje oraz firmy zainteresowane prowadzeniem handlu podczas imprezy będą podlegały obowiązkowej rejestracji, której celem jest uporządkowanie terenu przeznaczonego do handlu.

 

Każdy zainteresowany ekspozycją swojego stoiska obowiązany jest do wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu: +48 89 512 92 37 wew. 34, +48 89 670 69 22.

Opłata za możliwość prowadzenia handlu podczas imprezy wynosi  odpowiednio:

30 zł brutto za stoisko do 10m2,

60 zł brutto za stoisko powyżej 10m2,

60 zł brutto za handel prowadzony z samochodu lub przyczepy.

Opłata będzie pobierana 14 maja w momencie wjazdu na teren przeznaczony do handlu. Handlujący otrzymają potwierdzenie wniesienia opłaty  w postaci faktury VAT (zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany przy rejestracji adres w terminie 14 dni od zakończenia imprezy).

Termin zgłoszeń upływa dnia 12 maja 2016 r. (czwartek). Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane. O przyznanym miejscu na stoisko handlowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że Organizator nie zapewnia dostępu do prądu elektrycznego sieci 230V/400V. W związku z powyższym należy zaopatrzyć się w stosowne źródła prądu przemiennego 230V/400V (agregat prądotwórczy), a w przypadku obiektów gastronomicznych w kuchnie i butle gazowe.

 

Przed zgłoszeniem należy przygotować następujące informacje:

- imię i nazwisko właściciela firmy / osoby handlującej,

- adres siedziby firmy lub adres zamieszkania,

- Numer  Identyfikacji Podatkowej lub PESEL w przypadku osób fizycznych,

- wielkość miejsca niezbędnego do handlu w metrach kwadratowych.

 

- IMPREZA 14 MAJA 2016, MIEJSCE DO HANDLU DOSTĘPNE OD GODZ. 8:00,

- ZGŁOSZENIA OD 15 KWIETNIA DO 12 MAJA WŁĄCZNIE,

- KAŻDY WYSTAWCA OTRZYMA FAKTURĘ VAT (PRZESŁANA POCZTĄ W TERMINIE 14 DNI OD ZAKOŃCZENIA IMPREZY),

- ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE DOSTĘPU DO ELEKTRYCZNOŚCI (WE WŁASNYM ZAKRESIE – AGREGATY LUB PALNIKI GAZOWE),

- KAŻDY HANDLUJĄCY OTRZYMA NUMER IDENTYFIKACYJNY, KTÓRY UPOWAŻNI DO WJAZDU NA WYZNACZONY TEREN,

- PRZED WJAZDEM NALEŻY PODAĆ SWÓJ NUMER IDENTYFIKACYJNY ORAZ IMIĘ I NAZWISKO NA KTÓRE PRZYJĘTO ZGŁOSZENIE– SŁUŻBA PORZĄDKOWA ZIDENTYFIKUJE DANE I WPUŚCI NA TEREN DLA HANDLUJĄCYCH

PROGRAM IMPREZY

Theatrum, qui docet

JAK DOJECHAĆ?

Qui rogat, non errat

ZGŁOSZENIA GRH

Rebus dictantibus

INFORMACJE

Facta loquuntur