Pomysłodawcy i organizatorzy Napoleoniady podjęli decyzję o nadaniu jonkowskiej imprezie logotypu, który ma byc jednoznacznie kojarzony z rekonstrukcją. Prezentowane poniżej logo składa się z czterech zasadniczych elementów, z których trzy są stałe, jedeń zaś ruchomy.

23 lutego 1807r. - zdobycie Tczewa przez oddzialy gen. Dąbrowskiego. Walki o Tczew były pierwszą dużą bitwą stoczoną przez Polaków w kampanii wschodniopruskiej. Po kilkugodzinnych utarczkach na przedpolu miasto zostało wzięte szturmem przez polską piechotę.

Hautpoul13/14 lutego 1807 r. - zmarł Jean Hautpoul, generał francuski ranny pod Pruską Iławą.
Jean-Joseph-Ange d'Hautpoul urodził się 13 maja 1754r. w Sallettes w departamencie Tarn. W służbie wojskowej od 1771r., w niespelna sześć lat później dosłużył się rangi podporucznika. W 1794r. został generałem brygady w Armii Północy.

Bernadotte26 stycznia 1763 - urodził się Jean-Baptiste Bernadotte, marszałek cesarstwa, książę Pontecorvo, król Norwegii i Szwecji. W armii służył od 1780r. W czasie rewolucji w stopniu sierżanta, w zaledwie cztery lata dosłużył się rangi generała brygady. W 1797r. posłany ze swą dywizją do Italii, pod rozkazy Bonapartego.

14 stycznia 1807 - ustanowienie Komisji Rządzącej na wyzwolonych terenach polskich. Komisja była odpowiednikiem władzy wykonawczej (rządowej). Przewodniczacym (prezesem) został Stanisław Małachowski, sekretarzem - Jan Paweł Łuszczewski.

8 stycznia1807 - kapitulacja Wrocławia obleganego przez wojska Hieronima Bonapartego i Vandamme'a. Po zwycięstwach Napoleona pod Jena i Auerstadt Wielka Armia ruszyła w kierunku wschodnim. Z końcem grudnia 1806 zajęto cześć zeiem polskich leżących w granicach zaboru pruskiego.