Austerlitz2 XII 1805r. - na polach Austerlitz (dzisiejszy Sławków w Czechach) rozegrała się jedna z największych bitew epoki napoleońskiej. Po odrzuceniu planów inwazji na Anglię, cesarz zdecydował się rozprawić z trzecią koalicją na kontynencie. Z końcem września 1805r. skierował wojska w stronę Wiednia. Niebawem na drodze "boga wojny" stanęły wojska austriackie. 15 października pod Ulm wojska francuskie pokonały oddziały gen. Macka otwierając tym samym drogę do stolicy Austrii.

Przeprawa przez Berezynę25-29 listopada 1812r. - bitwa nad rzeką Berezyną pomiędzy cofającymi się oddziałami Wielkiej Armii a wojskami rosyjskimi oraz wielka ewakuacja wojsk napoleońskich.

Już 21 listopada oddziały Armii Dunajskiej admirała Cziczagowa zajęły Borysów. Wojska napoleońskie, cofające się spod Moskwy znalazły się w pułapce. Od wschodu podążały za nimi główne wojska pod wodzą Kutuzowa, z północy zaś zmierzał silny korpus gen. Wittgensteina.

Krasne15-20 listopada 1812r. - seria bitew i potyczek pomiędzy cofającymi się korpusami Wielkiej Armii oraz rosyjską strażą przednią pod Krasnem.
Po kilku dniach odpoczynku w Smoleńsku Napoleon skierował swoje oddziały w kierunku południowo-zachodnim - na Orszę. W trakcie postoju Wielkiej Armii generałowie rosyjscy: Miłoradowicz, Osterman-Tołstoj oraz Ożarowski zajęli drogę pomiędzy Smoleńskiem a Krasnem. Do pomocy otrzymali także III korpus Strogonowa. Tymczasem zmuszony do dalszego odwrotu Napoleon [brak dostatecznej ilości zaopatrzenia w Smoleńsku] rozdzielił swoje korpusy by ułatwić w ten sposób przemarsz.

Macdonald17 listopada 1765 r. - w Sedanie urodził się późniejszy marszałek cesarstwa i książę Tarentu Étienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald. Jego przodkowie mieszkali w Szkocji, skąd uciekli jeszcze za panowania Ludwika XIV. W wieku 19-tu lat rozpoczął służbę wojskową - najpierw w Legionie Irlandzkim, a później w pułku Dillona. W 1793 r. mianowany generałem brygady w Armii Północy. Od 1798 r. podlegała my Pierwsza Legia Polska Kniaziewicza.

zamach 18 brumaire'a9/10 listopada 1799r. (18/19 Brumaire'a roku VIII) - zamach stanu dokonany przez generała Bonaparte - obalenie dyrektoriatu i ustanowienie konsulatu.
Po otrzymaniu wieści o klęskach armii francuskiej w Italii, Szwajcarii oraz nad Renem  Napoleon Bonaparte opuścił Egipt i 9 października 1799r. dotarł do wybrzeży Francji. Po drodze do Paryża spotkał wiwatujące na jego cześć tłumy, które widziały w nim osobę mogącą zaprowadzić porządek i zapewnić bezpieczeństwo kraju.

LipskW dniach 16-19 października 1813r. rozegrała się jedna z największych bitew epoki napoleońskiej - zwanej bitwą narodów. Stoczona pod Lipskiem pomiędzy wojskami napoleońskimi a oddziałami koalicji antyfrancuskiej bitwa walnie przyczyniła się do upadku Cesarza Francuzów.
Chcąc utrzymać swoje zdobycze w krajach niemieckich Napoleon już w maju 1813r. podjął decyzję o rozbiciu wojsk pruskich. Zwycięstwa pod Lützen oraz Budziszynem doprowadziły do chwilowego zawieszenia broni. Wykorzystując niepomyślne położenie wojsk napoleońskich sprzymierzeni podjęli się wojny podjazdowej zmuszając poszczególne korpusy francuskie do stopniowego wycofania się na zachód.

powiększ14. października 1806r. - seria dwóch bitew stoczonych przez wojska napoleońskie z siłami pruskimi pod Jeną i Auerstädt. Ich efektem było rozgromienie armii Fryderyka Wilhelma III.
Napoleon powiadomiony przez zwiadowców o obecności Prusaków na drodze z Jeny do Weimaru był przekonany, że ma przed sobą jedynie straż przednią. Rankiem 14. października cesarz postanowił wykorzystać zaskoczenie i polecił zaatakować Prusaków w gęstej mgle. Bitwa rozpoczęła sie o godz. 6. czołowym uderzeniem sił gen. Lannes'a i Augereau na korpus gen. Tauentziena. Po trzech godzinach walk prusacy pozbawieni wsparcia wycofali się na zachód oddając dogodny teren przeciwnikowi.

6 października 1806r. - Napoleon objął naczelne dowództwo nad Armią w Bambergu. Był to początek wojny z czwartą koalicja w skład której weszły za namową Anglików: Prusy i Rosja. Mimo, iż Fryderyk Wilhelm początkowo nie miał  zamiaru brać udziału w nowej wojnie, to prowokacja rządu Wielkiej Brytanii jakoby Napoleon zaproponował Hanower stronie angielskiej w zamian za trwały pokój wywołała furię u króla pruskiego. Fryderyk nie zwlekając wystosował do Napoleona ultimatum z żądaniem wycofania się za linię Renu. Zapowiedział też utworzenie związku państw niemieckich pod protekcją Królestwa Prus.

Friant18. września 1758r. - urodził się Louis Friant  - generał francuski. Urodzony w Morlancourt w departamencie Somme w wojsku służył od 1781r. W latach 1792-1794 w randze podpułkownika uczestniczył w kilkunastu bitwach Armii Mozeli. Trzy lata później przeniesiony do Armii Italii w randze generała brygady.

Odwrót z Moskwy14. września 1812r. - wojska koalicji francuskiej wkraczają do Moskwy. Z początkiem września oddziały napoleońskie zajęły umocnienia rosyjskie pod Szewardino i Możajskiem. 13. września gen. Kutuzow podjął decyzję pozostawienia stolicy bez walki, chcąc tym samym grać na zwłokę i wzmocnić swoje oddziały.