Dardanele7 kwietnia 1807r. Napoleon wystosował list do Selima III - sułtana tureckiego z gratulacjami odniesienia sukcesu nad flotą angielską admirała John'a Thomasa Duckwortha. Dzięki wsparciu Francji wojskom porty udało się przeprowadzić udaną obronę Stambułu (Konstantynopol) przed angielskim bombardowaniem, a także wyprzeć nieprzyjacielskie statki z cieśniny Dardanelskiej.

Finckenstein1 kwietnia 1807r. Napoleon opuścił mury zamku w Ostródzie i przeniósł swoją kwaterę główną do Kamieńca Suskiego (Finckenstein). Dojeżdżając późnym popołudniem do Kamieńca miał zakrzyknąć z zachwytu "WRESZCIE PAŁAC". Nowe miejsce bardzo przypadło cesarzowi do gustu o czym pisał w swojej korespondencji.
Poniżej prezentujemy trzy pierwsze listy napisane w Finckensteinie:

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z inscenizacji bitwy pod Jonkowem - NAPOLEONIADY 2010.

powiększPrezentujemy kolejne fragmenty korespondencji Napoleona Bonaparte do dowódców swoich wojsk pisane z kwatery w Ostródzie.

Ostróda, 4 marca 1807r., godzina 6 rano.
Do generała Morand'a w Olsztynie.
Posyłam Wam oficera wywiadu by dowiedzieć się co to za poruszenie nastąpiło wokół Olsztyna i poznać ruchy nieprzyjaciela na naszym prawym skrzydle...

2 marca 1807 - Atak wojsk rosyjskich na pozycje VI korpusu marszałka Ney'a stacjonującego pod Dobrym Miastem.

Po zakończeniu kampanii zimowej (bitwa pod Pruską Iławą) Napoleon skierował swoje wojska na południe, w rejon Olsztyna. W okolicach Jonkowa stacjonowały oddziały z dywizji gen. Morand'a. Nad Pasłęką rozlokowały się wojska marszałka Davout, zaś okolice Dobrego Miasta zajmował marszałek Ney.

Bennigsen10 lutego 1745 r. - urodził się Levin August Gottlieb Teophil von Bennigsen (Леонтий Леонтьевич Беннигсен) - feldmarszałek rosyjski, głównodowodzący wojskami rosyjsko-pruskimi podczas kampanii 1806/1807 roku. Urodzony w Brunszwiku koło Hanoweru, od 1773 w służbie rosyjskiej. Brał udział w wojnach z Turkami oraz w tłumieniu powstania kościuszkowskiego. Uczestnik zamachu na cara Pawła I. Mówiono że udusił go własną szarfą orderową.
W 1805 r. stanął na czele 3 Armii wysłanej na pomoc Kutuzowowi. Nie zdążył jednak dotrzeć pod Austerlitz. W kampanii następnego roku dowodził armią rosyjską. Po nierozstrzygniętych bitwach pod Pułtuskiem i Gołyminem wycofał sie w rejon jezior mazurskich. W tym czasie odznaczony orderem św. Jerzego III klasy oraz mianowany naczelnym dowódcą wojsk rosyjsko-pruskich.

powiększ3 lutego 1807r. - zajęcie Olsztyna przez wojska francuskie oraz początek działań pod Jonkowem. 
Naoczny świadek tych wydarzeń Denis Wasiljewicz Dawidow - adiutant księcia Piotra Iwanowicza Bagrationa pisał: "
Nieoczekiwanie Kozacy ze straży przedniej wzięli do niewoli francuskiego oficera, który przewoził meldunki od marszałka Berthier'a do Bernadotte'a z napoleońskim rozkazem, aby naciskać armię naszą i nie spuszczać jej z oka... 

odezwa20 stycznia 1797 r. - Odezwa Dąbrowskiego do Polaków zachęcająca do wstąpienia w szeregi tworzących się Legii.
DĄBROWSKI JENERAŁ PORUCZNIK POLSKI UPOWAŻNIONY DO FORMOWANIA LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH DO SWYCH WSPÓŁRODAKÓW:
Wierny ojczyźnie aż do ostatniej chwili, walczyłem za jej wolność pod nieśmiertelnym Kościuszką. Upadła ona wprawdzie, lecz zostaje nam pocieszająca pamięć, żeśmy wylewali krew naszą za kraj naszych przodków, i żeśmy widzieli nasze sztandary tryumfujące pod Dubienką, Racławicami, Warszawą i Wilnem...

Małachowski5 stycznia 1845 r. - zmarł Kazimierz Małachowski - generał wojsk polskich. Urodzony w Wiśniewie na Litwie 24 lutego 1765r. Jako 15-letni chłopak wstąpił do szkoły artyleryjskiej. W wieku 25 lat otrzymał awans na porucznika. Brał udział w wojnie w obronie Konstytucji 3-go maja oraz Insurekcji kościuszkowskiej. Po bitwie pod Racławicami otrzymał szlify majorskie, natomiast w czasie bitwy pod Maciejowicami wykazał się jako dowódca parku artylerii.

 

181218 grudnia 1812 - Napoleon powraca do Paryża po klęsce w kampanii rosyjskiej. 
W nocy z 8 na 9 listopada 1812r. większość sił Wielkiej Armii wkroczyła do Smoleńska. Cesarz polecił swoim marszałkom dać kilkudniowy odpoczynek dla żołnierzy licząc, że w ten sposób uda mu się przywrócić porządek w szeregach. Okazało się jednak, że zapasy żywności w mieście są niewystarczające, a wojsko zagroziło jawnym buntem.