INFORMUJEMY, ŻE DNIA 9 MAJA 2015 R. ODCINEK ULICY LEŚNEJ W JONKOWIE, OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ KLONOWĄ DO GRANIC LASU, ZOSTANIE WYŁĄCZONY Z RUCHU KOŁOWEGO. OGRANICZENIA W RUCHU BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 17:00. PRZEZ CAŁY DZIEŃ 10 MAJA NA ULICY LEŚNEJ WPROWADZONY ZOSTANIE CAŁKOWITY ZAKAZ ZATRZYMYWANIA POJAZDÓW ZMOTORYZOWANYCH, ODWIEDZAJĄCYCH TEGO DNIA JONKOWO PROSIMY O ZAJMOWANIE PARKINGÓW W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH.

DOJAZD DO LOKALI GASTRONOMICZNYCH ORAZ STOISK HANDLOWYCH MOŻLIWY BĘDZIE DO GODZ. 12:30 WYŁĄCZNIE DLA ZAREJESTROWANYCH WYSTAWCÓW. KAŻDY Z WYSTAWCÓW OBOWIĄZANY JEST NA WEZWANIE SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PODAĆ INDYWIDUALNY IDENTYFIKATOR WJAZDU, KTÓRY OTRZYMAŁ W MOMENCIE REJESTRACJI.

OSOBY CHCĄCE UZYSKAĆ AKREDYTACJĘ ZEZWALAJĄCĄ NA WEJŚCIE DO WYZNACZONYCH SEKTORÓW "PRESS" OBOWIĄZANE SĄ DO REJESTRACJI W PUNKCIE INFORMACYJNYM ZNAJDUJACYM SIĘ PRZY SCENIE (UL. LEŚNA) - LICZBA IDENTYFIKATORÓW OGRANICZONA (REJESTRACJA W GODZ. 11:30 - 15:00)

mapa 09 2015

 

 

mapa