grhOrganizatorzy Napoleoniady 2015 informują, że w tym roku wszystkie osoby, instytucje oraz firmy zainteresowane prowadzeniem handlu podczas imprezy będą podlegały obowiązkowej rejestracji, której celem jest uporządkowanie terenu przeznaczonego do handlu. Każdy zainteresowany ekspozycją swojego stoiska obowiązany jest do wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu: +48 89 512 92 37 wew. 34, +48 89 670 69 22 lub drogą elektroniczną na adres: k o n t a k t @ j o n k o w o . p l

 

 Opłata za możliwość prowadzenia handlu podczas imprezy wynosi 30 zł brutto za stoisko (do 10m2) i będzie pobierana 9 maja w momencie wjazdu na teren przeznaczony do handlu. Handlujący otrzymają potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci faktury VAT (zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany przy rejestracji adres w terminie 14 dni od zakończenia imprezy).
Termin zgłoszeń upływa dnia 6 maja 2015 r. (środa).

Informujemy, że Organizator nie zapewnia dostępu do prądu elektrycznego sieci 230V. W związku z powyższym należy zaopatrzyć się w stosowne źródła prądu przemiennego 230V (agregat prądotwórczy), a w przypadku obiektów gastronomicznych w kuchnie i butle gazowe.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
- imię i nazwisko właściciela firmy / osoby handlującej
- adres siedziby firmy lub adres zamieszkania
- Numer Identyfikacji Podatkowej lub PESEL w przypadku osób fizycznych,

- rodzaj prowadzonego handlu (gastronomia, rękodzieło, zabawki, produkty spożywcze, atrakcje dla dzieci, etc.)

 - wielkość miejsca niezbędnego do handlu w metrach kwadratowych.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY OD DNIA 15 KWIETNIA 2015 R.